Oct 24, 2007

Forelæsning og seminar

1997 : Le nom et son place, La maison danoise, Cité Universitaire, Paris.
1997 : Subjektet er indskrevet i værket, Odense Kunstakademi,
1998 : Portrættets blik, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet [NTNU], Trondheim, Norge.
1998 : Det aktuelle portræt - auto-portræt: subjektet, og dets plads, er i billedet, Institut for Kunsthistorie, Københavns Universitet, København, Danmark.